Overige

Vacture-overzicht

Godsdienst

- Full time op de locatie Hoevelaken.

Contactpersoon: de heer H.P.W. Klaassen.

 

Engels
Voor informatie over de vacatures Engels klik hier.

 

Frans

- Full-time op locatie Barneveld.

- 19 lesuren op locatie Kesteren

Contactpersoon: de heer H.J. van der Poel.

 

Latijn/Grieks

- 7 lesuren op locatie Amersfoort in de onderbouw.

Contactpersoon: de heer H.J. van der Poel.

 

Natuurkunde

- 8 lesuren op locatie Barneveld.

Contactpersoon: de heer H.J. van der Poel.


Scheikunde

- 11 lesuren op locatie Amersfoort. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een eerstegraads bevoegdheid danwel iemand die daarvoor studeert of wil studeren.

-  8 uur op locatie Barneveld.

Contactpersoon: de heer H.J. van der Poel.

 

Aardrijkskunde

- 16 lesuren op locatie Kesteren waarvan een deel in de bovenbouw havo. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een eerstegraads bevoegdheid danwel iemand die daarvoor studeert of wil studeren. 

Contactpersoon: de heer H.J. van der Poel.

 

Voertuigentechniek

- Full time op de locatie Hoevelaken.

Contactpersoon: de heer H.P.W. Klaassen.

 

 
Verder vragen we vrijwilligers voor de afdeling Schilderen in Hoevelaken.
                                               Contactpersoon: de heer H.P.W. Klaassen.
 

Voor contactgegevens klik hier.
Lopende sollicitaties blijven gehandhaafd.


Sollicitaties met vermelding van kerkelijke en zakelijke referenties kunt u tot uiterlijk 3 mei 2014 richten aan het College van Bestuur, t.a.v. drs. W.J. de Potter, Postbus 405, 3800 AK Amersfoort of per e-mail naar personeelszaken@vanlodenstein.nl.